[Multisite] Sử Dụng Domain Riêng Cho Website Con

[Multisite] Sử Dụng Domain Riêng Cho Website Con Nulled

Mặc định mỗi website con trong mạng WordPress Multisite chỉ có 2 định dạng là subdomain hoặc subdirectory. Tuy nhiên chúng ta vẫn có giải pháp sử dụng tên domain cho từng website như một website riêng thật sự mà không cần dùng plugin nào.

TRỎ DOMAIN VÀ THÊM VÀO HOST

Trước khi thiết lập domain riêng cho website con, bạn cần phải trỏ domain về host và thêm nó vào trong host ở cùng thư mục website. Dưới đây là các cách thêm domain vào host ở từng môi trường khác nhau.
Đối với host dùng cPanel

Nếu bạn dùng host sử dụng cPanel thì hãy tìm mục Aliases (giao diện mới) hoặc Parked Domain (giao diện cũ) và thêm domain cần sử dụng cho website con vào. Lưu ý mã nguồn của website phải nằm ở thư mục public_html.

Nếu mã nguồn nằm ở một thư mục con trong public_html, hãy vào phần Addon Domain và thêm domain vào, thiết lập thư mục vào đúng thư mục đang chứa mã nguồn website.

Đối với VestaCP

Nếu bạn dùng máy chủ riêng với VestaCP thì hãy sửa website trên VestaCP và điền tên miền cần làm tên miền riêng cho website con ở mục Aliases.

Đối với EasyEngine

Nếu bạn dùng EasyEngine thì hãy gõ lệnh ee site edit domain.com và nhập domain cần thêm vào mục server_name. Sau đó nhớ khởi động lại NGINX.

SỬA TẬP TIN WP-CONFIG.PHP

Bây giờ bạn hãy mở tập tin wp-config.php trên host ra và tìm đoạn sau:
01
02
<br />
define('SUBDOMAIN_INSTALL', true);<br />
Sửa true thành false.
Sau đó thêm đoạn sau vào dưới nó:
01
02
<br />
define( ‘COOKIE_DOMAIN’, $_SERVER['HTTP_HOST'] );

SỬA TÊN MIỀN WEBSITE CON

Bây giờ chúng ta truy cập vào My Sites -> Network Admin -> Sites và tìm website con cần sửa tên miền, chọn Edit.
Sau đó sửa Site Address (URL) thành tên miền riêng và lưu lại.
Bây giờ thử truy cập vào tên miền riêng nhé.

CHỨNG CHỈ SSL VÀ GIAO THỨC HTTPS CHO DOMAIN WEBSITE CON

Khi sử dụng domain cho website con thì do bản chất các domain website con là alias của domain chính nên domain chính và các domain phụ thêm vào phải chung chứng chỉ SSL nếu bạn cần sử dụng giao thức HTTPS cho các website con.
Nếu bạn dùng Let’s Encrypt tự cài thì có thể tạo chứng chỉ cho nhiều domain với lệnh giống như dưới đây:
01
02
<br />
/opt/le/letsencrypt-auto certonly --standalone -d thachpham.net -d thachpham.info<br />
Nếu bạn đã có chứng chỉ sẵn rồi và cần thêm domain vào thì dùng lệnh giống dưới đây:
01
02
03
04
<br />
/opt/le/letsencrypt-auto certonly --standalone --agree-tos <br />
--email [email protected] <br />
--expand -d thachpham.net,www.thachpham.net,thachpham.info,www.thachpham.info<br />
Nếu bạn dùng host cPanel có hỗ trợ Let’s Encrypt như host tại AZDIGI thì bạn vào mục Let’s Encrypt SSL và ấn nút Reissue hoặc Issue và chọn các alias cần tạo chứng chỉ chung là được.
Khi dùng SSL, hãy nhớ vào Admin Network -> Sites -> All Sites -> Edit website cần thiết lập -> Settingsvà chọn đường dẫn là https như hình dưới.

LỜI KẾT

Nhìn chung cách sử dụng domain riêng cho các website con có thể thiết lập hơi rối một chút nhưng cũng không khó để làm, ngoài ra mình cũng đã thử nghiệm với giao thức HTTPS và nó hoàn toàn hoạt động rất tốt.
Ở bài sau mình sẽ giới thiệu qua một số plugin rất hay dành cho WordPress Multisite mà bạn có thể cài vào sử dụng.
Nguồn: thachpham(.)com

🥇 Everything You Need To Know About [Multisite] Sử Dụng Domain Riêng Cho Website Con

Downloading scripts or plugins is an inevitable part of our lives as designers and creators of web content, but what can make this adventure easier and more successful? Are you downloading [Multisite] Sử Dụng Domain Riêng Cho Website Con for your designs? It can be time consuming if you don’t have the right place. We can solve this problem for you. We research, review and collect the safest content on the internet for you, which will reduce your process of creating sites with more advantage.

We’ve brainstormed several questions you would need answers for when it comes to the best [Multisite] Sử Dụng Domain Riêng Cho Website Con in 2020. Some of them are:

  • What is [Multisite] Sử Dụng Domain Riêng Cho Website Con and what is it used for?
  • How can I download the latest [Multisite] Sử Dụng Domain Riêng Cho Website Con?
  • Should I download a voided version of this script?
  • What are the important features of [Multisite] Sử Dụng Domain Riêng Cho Website Con?
 • Is it safe to download [Multisite] Sử Dụng Domain Riêng Cho Website Con nulled?
 • What are the latest changelogs before downloading [Multisite] Sử Dụng Domain Riêng Cho Website Con for free?
 • Can you download the nulled license [Multisite] Sử Dụng Domain Riêng Cho Website Con for free?

Next, ask your question in the comments column and let’s discuss it.
We strive to provide the best possible, genuine information; therefore, in case if you find any kind of inappropriate data on our website, then please do not hesitate to get in touch with us. We will rectify and work on it at the earliest. We take pride in our authenticity, and many online sources have backed us up with verification. Happy Downloading!

Download ☝ Free Premium Codecanyon ✅ items 2020: WordPress Plugins, PHP Scripts, eCommerce, Mobile Apps ⛔ and much more for absolutely free.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *