Tắt Tất Cả Các Plugin Không Cần Truy Cập Vào Trang Quản Trị

Tắt Tất Cả Các Plugin Không Cần Truy Cập Vào Trang Quản Trị Nulled

Trước đây mình có gặp phải một lỗi trong khi cài đặt và thử các plugin mới đó là không thể truy cập vào trang quản trị của WordPress được. Và lúc đó điều mình cần làm đầu tiên là phải làm sao đó để tắt tất cả các plugin đang sử dụng mà không cần thao tác trong wp-admin (có chui vô được đâu mà thao tác). Lúc đó mình đã lục sục khắp thư viện của WordPress và Google để tìm cách này nhưng đều không có một hướng dẫn nào thuyết phục cả.
Sau khi đã vái tứ phương thì mình chợt nghĩ ra 2 cách rất hiệu quả để tắt tất cả các plugin đó là:

Sử dụng giao thức FTP

Tất cả các plugin đều được lưu trữ tại thư mục wp-content/plugins, đó là điều hiển nhiên rồi. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra khi cơ sở dữ liệu không thể gọi các plugin từ trong thư mục này ra? Phải rồi, nó sẽ không thể hoạt động được và báo lỗi “Plugin file does not exist“. Điều đó có nghĩa là bạn không cần xóa thư mục đó đi, chỉ cần đổi tên thư mục plugins thành một tên bất kỳ là bạn sẽ được toại nguyện.

Chỉnh sửa trực tiếp trong cơ sở dữ liệu

Phương pháp sử dụng giao thức FTP ở trên có vẻ khá dễ làm, nhưng nếu bạn không muốn đụng chạm đến bất cứ thứ gì trên host thì có thể thao tác trực tiếp lên cơ sở dữ liệu của blog. Bởi thao tác trên cơ sở dữ liệu luôn là một việc làm mạo hiểm, vì vậy nếu bạn không chắc chắn vào những gì mình định làm thì tốt nhất là nên sao lưu cơ sở dữ liệu trước hoặc sử dụng phương pháp FTP ở trên.
Để tắt tất cả các plugin, bạn truy cập vào bảng wp_options và browse bảng đó ra, sau đó tìm tới option_id mang tên “active_plugins“.
active_plugins
và sửa giá trị của nó thành “a:0:{}“. Ấn save và tận hưởng thành quả.
Quá dễ dàng để thực hiện đúng không nào.
Nguồn: https://thachpham.com/wordpress/wordpress-tutorials/vo-hieu-hoa-tat-ca-plugin.html

🥇 Everything You Need To Know About Tắt Tất Cả Các Plugin Không Cần Truy Cập Vào Trang Quản Trị

Downloading scripts or plugins is an inevitable part of our lives as designers and creators of web content, but what can make this adventure easier and more successful? Are you downloading Tắt Tất Cả Các Plugin Không Cần Truy Cập Vào Trang Quản Trị for your designs? It can be time consuming if you don’t have the right place. We can solve this problem for you. We research, review and collect the safest content on the internet for you, which will reduce your process of creating sites with more advantage.

We’ve brainstormed several questions you would need answers for when it comes to the best Tắt Tất Cả Các Plugin Không Cần Truy Cập Vào Trang Quản Trị in 2020. Some of them are:

  • What is Tắt Tất Cả Các Plugin Không Cần Truy Cập Vào Trang Quản Trị and what is it used for?
  • How can I download the latest Tắt Tất Cả Các Plugin Không Cần Truy Cập Vào Trang Quản Trị?
  • Should I download a voided version of this script?
  • What are the important features of Tắt Tất Cả Các Plugin Không Cần Truy Cập Vào Trang Quản Trị?
 • Is it safe to download Tắt Tất Cả Các Plugin Không Cần Truy Cập Vào Trang Quản Trị nulled?
 • What are the latest changelogs before downloading Tắt Tất Cả Các Plugin Không Cần Truy Cập Vào Trang Quản Trị for free?
 • Can you download the nulled license Tắt Tất Cả Các Plugin Không Cần Truy Cập Vào Trang Quản Trị for free?

Next, ask your question in the comments column and let’s discuss it.
We strive to provide the best possible, genuine information; therefore, in case if you find any kind of inappropriate data on our website, then please do not hesitate to get in touch with us. We will rectify and work on it at the earliest. We take pride in our authenticity, and many online sources have backed us up with verification. Happy Downloading!

Download ☝ Free Premium Codecanyon ✅ items 2020: WordPress Plugins, PHP Scripts, eCommerce, Mobile Apps ⛔ and much more for absolutely free.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *